Åkerneset fjordgard

Hvordan engasjere målgruppen i digitale flater

KURS

Få tips til hvordan du kan lage innhold som engasjerer og interesserer din målgruppe på en måte som øker interessen for produktet ditt.

Hvordan skape innhold som engasjerer i de vanligste kanalene som Facebook, Instagram, Nyhetsbrev, LinkedIn m.m.

Dette er kurs 2 av 5 fra ELLE mELLE AS. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

Gå videre til del 3 av 5 - Nyttige verktøy for innholdsproduksjon på mobil

Gå tilbake til kursoversikt