Erlend Hjelme

Riktig prising

KURS

Lær hvordan du kan beregne marginer og sette riktig sluttpris til kunden.

Innsikt i bruk av kalkyleverktøy, hvordan vi beregner marginer og setter sluttpris til kunden. Kalkyleverktøyet kan benyttes for alle typer reiselivsprodukter- og opplevelser.

Dette er kurs 2 av 4 fra 2469 Reiselivsutvikling. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

PRISING 2469 REISELIVSUTVIKLING

Gå videre til del 3 av 4 - Distribusjon av reiselivsprodukt

Tilbake til kursoversikt