Produktutviklingsmodellen

KURS

Vi viser deg en 6‑trinnsmodell som presenterer hvordan du kan utvikle produkter og pakker som selger.

Bli kjent med 2469 Reiselivsutvikling sin 6-trinns modell som viser deg hvordan du enkelt pakketerer. Et godt verktøy for å utvikle produkter og pakker som selger!

Dette er kurs 4 av 4 fra 2469 Reiselivsutvikling. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

PRODUKTUTVIKLING 2469REISELIVSUTVIKLING

Tilbake til kursoversikt