UKAS KURS

Miljøfyrtårn

KURS

Det første steget mot grønn omstilling. Hør hva Miljøfyrtårn selv sier om prosessen og hva som kreves.

Sertifiseringsordningen «Miljøfyrtårn» er et viktig steg i retning av omstilling mot å bli en grønnere og mer bærekraftig reiselivsbedrift. Hør hva Miljøfyrtårn selv sier om prosessen og hva som kreves for å bli sertifisert.

Se film om miljøfyrtårn