Midsundtrappene oddgeir visnes

Merkevarebygging på tvers av flater

KURS

Når man er synlig i ulike kanaler, er det viktig å ivareta egen identitet, både ved å ha en tydelig stemme og bilder i samme stil.

Om bl.a. overordnet fotostil og tone of voice.

Dette er kurs 1 av 5 fra ELLE mELLE AS. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

Gå videre til del 2 av 4 - Hvordan engasjere målgruppen i digitale flater