Matbilde nordvest Kristiansund laks

Mat er minner og god kultur

KURS

Nils-Henning Nesje gir gode tips om hvordan man kan benytte kortreist mat i reiselivet

Dette er den første av tre moduler som Nesje guider oss gjennom. Kurset skal gi gode tips og ideer til hvordan man kan videreutvikle lokale produkter, og han håper også at kursene vil føre til økt samarbeid mellom lokale matprodusenter.

Et videokurs i tre moduler: Næringsrettet bruk av lokal mat og tradisjonsretter fra Matregion M&R tilpasset
reiselivs- og opplevelsesnæringen.

Med formål om å inspirere til økt bruk av lokal mat og til å finne de gode historiene rundt maten. Nils Henning Nesje tar det gjennom flere måltid basert på produkter fra Møre og Romsdal.

Alle steg innholder tips rundt tema som: matens historie, kreativt menyspråk , bygg stolthet, hvor finner vi råvarene, pris, våre produsenter, trender på mat osv.

Kurs av Nils H. Nesje

Lokalmat modul 1 av 3

Gå videre til Lokalmat del 2

Tilbake til kursoversikt