Offbeat Adventures

Makro- og mikroinfluensere i reiseliv

KURS

Influensere gir gode muligheter til å motivere enkelte målgrupper. Lær mer om hvordan du kan bruke innholdet som influensere produserer.

Tips til samarbeid med influensere, eksempler fra reiseliv, hvordan bruke innholdet de produserer.

Dette er kurs 5 av 5 fra ELLE mELLE AS. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.