Stian og Olav Kåre i Kristiansund

Hvordan spre innholdet digitalt

KURS

Se tips om hvordan du kan lykkes når du skal annonsere digitalt. Lær om søkermotorannonsering og hvordan du kan bruke Google Analytics.

Om digital annonsering, søkemøtoroptimalisering (SEO) og google analytics.

Dette er kurs 4 av 5 fra ELLE mELLE AS. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

Se kurs 5 av 5 - Makro- og mikroinfluensere i reiseliv