Offbeat Adventures

Segmentering — Hvem er kunden min?

KURS

Sørg for at du har et produkt, bruker ordlyd og markedsføringskanaler som passer til kundegruppa som er mest viktig for deg.

Innføring i segmentering, bruk av personas og hvordan definere dine kundegrupper.

Dette er kurs 1 av 4 fra 2469 Reiselivsutvikling. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

SEGMENTERING 2469 REISELIVSUTVIKLING

Gå videre til del 2 av 4 - Riktig prising

Tilbake til kursoversikt