Distribusjon av reiselivsprodukt

KURS

Se hvordan du kan gjøre produktet ditt mest mulig synlig for din målgruppe, og hvordan du kan utnytte distribusjonssalg og direktesalg best mulig.

Hvordan få produktet ditt ut i markedet. En gjennomgang av distribusjonskanaler i ulike markedet. Hva bør være distribusjonsstrategien i forhold til ønsket målgruppe? Hvordan knytte deg opp til distributører og hvordan utnytte direktesalg best.

Dette er kurs 3 av 4 fra 2469 Reiselivsutvikling. Kursene bygger delvis på hverandre og det er en fordel å se disse i rekkefølge.

DISTRIBUSJON 2469 REISELIVSUTVIKLING

Gå videre til del 4 av 4 - Produktutviklingsmodellen

Tilbake til kursoversikt