Kompetanseportal

Hei! Takk for at du ønsker å ta i bruk kompetanseportalen for opplevelsesnæringen i Møre og Romsdal. Denne portalen er for alle dere som er involvert i reiseliv, lokalmat og kulturnæringene i fylket. Her vil du finne en rekke kurs og kompetansevidoer samt informasjon om kompetansetiltak regionalt og nasjonalt. Vi håper du vil bruke denne portalen til å heve egen kompetanse og til å gjøre Møre og Romsdal til Norges beste opplevelsesfylke.